BOKA DEMO
MENY
BOKA DEMO
PROVA PÅ

Känn dig trygg
hos GetAccept!

Lär dig allt om GDPR och vad lagen betyder för ditt företag.
Förbättra ditt företags förmåga att uppfylla GDPR-kraven med hjälp av GetAccept & e-signering. 

Vi guidar dig genom frågor som vad GDPR är och hur man ska tänka kring det som företagare.
Kontakta oss

GDPR

Vad är GDPR och vad betyder lagen för ditt företag?

GETACCEPT OCH GDPR

Hur kan GetAccept förbättra mitt företags förmåga att uppfylla GDPR-kraven?

VAD INNEBÄR GDPR?

GDPR innehåller flera krav som gynnar konsumenterna genom att kräva ökad kontroll och transparens kopplat till den personliga data som samlas in av organisationer.

INDIVIDEN ÄGER DATAN

Vilka rättigheter har varje enskild individ?

Vad är GDPR?

Internet har drastiskt förändrat vårt sätt att kommunicera på och hur vi utför våra vardagssysslor. Idag sker allt digitalt. Vi skickar t.ex e-postmeddelanden, delar dokument och betalar räkningar online och oftast genom att fylla i våra personuppgifter utan att kanske tänka efter.

Så, vad är GDPR och vad står det för?

Den 25 maj 2018 trädde den nya europeiska dataskyddsförordningen, The General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Förordningen implementeras i alla lokala personuppgiftslagar inom hela EU och EES-regionen. Lagen gäller alla företag som bedriver försäljning och lagrar personuppgifter om medborgare i Europa, inklusive företag på andra kontinenter. Det ger medborgarna i EU och EES större kontroll över sina personuppgifter och säkrar att informationen skyddas i hela Europa.

Vad räknas som personuppgifter

Enligt GDPR-direktivet är personuppgifter all information som är kopplad till en person såsom namn, foto, e-postadress, bankuppgifter, inlägg på sociala medier, platsinformation, medicinsk information och datorns IP-adress.

GetAccept och GDPR

Registrera och samla in samtycke
I många fall behövs ett samtycke för att kunna behandla data enligt GDPR. Samtycket måste vara specifikt, informerat, entydigt och dokumenterat. GetAccept kan förbättra organisationens förmåga att kontrollera dessa tillstånd genom att göra det enklare att få bekräftat samtycke i realtid vid datainsamlingen. E-signering gör det möjligt för företagen att påvisa samtycke och därmed kunna hantera data på ett lagligt sätt.

Biträdesavtal
GDPR anger särskilda krav för avtal mellan personuppgiftsansvarig (Data Controller) och de leverantörer de använder för att behandla de personuppgifter de kontrollerar, kända som personuppgiftsbiträden (Data Processors). Dessa avtal kallas biträdesavtal eller DPA (Data Processing Agreement). GetAccept kan i hög grad förenkla processen med att upprätthålla och uppdatera kontrakt och säkerställa att de innehåller de villkor som GDPR kräver, genom att effektivisera flödena och underlätta upphandlingsprocessen. E-signering ger användaren fullständig synlighet om var varje dokument är och vem som ännu inte har undertecknat, med automatiska påminnelser som hjälper till att påskynda processen.

VAD INNEBÄR GDPR?

GDPR innehåller flera krav som gynnar konsumenterna genom att kräva ökad kontroll och transparens kopplat till den personliga data som samlas in av organisationer. Samtidigt föreligger betydande böter för överträdelser - upp till 4% av de globala intäkterna eller maximalt 20 miljoner euro. Viktiga skillnader mot föregående sekretesspolicy är att den omfattar mycket starkare villkor för samtycke och skyldigheter för dataprocessorer samt datainsamlare, där obligatoriska avtalsvillkor mellan parterna krävs.

En stor skillnad mellan GDPR och tidigare dataskyddsdirektivet PUL är att behandling av personuppgifter i ostrukturerat material ska hanteras på samma sätt som strukturerade personuppgifter.

INDIVIDEN ÄGER DATAN

Enligt har du som enskild individ bl.a. följande rättigheter när det gäller vilken information som samlas in om dig:

Varje behandling av personuppgifter måste ha en rättslig grund. För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. En sådan rättslig grund är samtycke från den registrerade.

Individen har rätt att få tillgång till sina uppgifter och hur dessa kommer att användas 

Detta ger den enskilda individen rätt att få tillgång till sina personuppgifter och få veta hur dessa kommer att användas av företaget efter att de har blivit insamlade. På begäran av en individ är företaget tvunget att gratis och i elektroniskt format tillhandahålla en kopia av personuppgifterna.

Återkalla ditt samtycke

Om individen inte längre är kund eller vill återkalla det samtycke som har gett företaget rätt att använda personuppgifterna, har individen under vissa förutsättningar rätt att få sin information raderad.

Rätten till att överförda data

Den enskilda individen har rätt att överföra sina data från en tjänsteleverantör till en annan. Och detta måste ske i ett vanligt och maskinläsbart format.

Rätten att bli informerad

Rätten för individen att bli informerad omfattar i princip alla typer av insamling av personuppgifter som företagen gör .Om det har förekommit ett dataintrång som omfattar en individs personuppgifter, har individen i vissa fall rätt att få vetskap om detta inom skälig tid efter det att personuppgiftsbrottet blev känt.

 

Viktiga funktioner och fördelar

EU Datacenter

Alla dokument och all data som skapas av våra kunder inom EU lagras i europeiska datacenter och kunden väljer själv var de ska lagras

 

Säker lagring

Alla dokument och all data som skapas av våra kunder krypteras automatiskt med en AES 256-bitars EV SSL krypteringsnyckel.

Krypterad kommunikation

GetAccept har strikta policys gällande intern åtkomst till data. Endast behörig personal har tillgång till krypterad kunddata.

Automatiserad borttagning

Automatiserade processer försäkrar att data som ej får sparas över en längre period rensas per automatik utefter de tidsintervall som krävs.

Spårning och export

GetAccept har avancerade sökmetoder för att hitta data samt möjlighet att exportera vald data till läsbart format.

Rutiner vid intrång

GetAccept har utarbetade processer och rutiner för att skydda data samt informera berörda som appliceras vid eventuellt intrång.

Läs mer om

Säker e-signering→

Lätt som en plätt - prova själv

Test signera →

Gå till

GDPR-webinar →

GetInformed!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra nyheter, events och tips.