BOKA DEMO
MENY
BOKA DEMO
PROVA PÅ

Är en E-signatur
juridiskt bindande?

En e-signatur är lika juridiskt bindande som ett skriftlig avtal. Läs och lär om fördelarna och varför e-signering är säkrare än en handskriven signatur.

KONTAKTA OSS

HUR JURIDISKT BINDANDE ÄR EN E-SIGNATUR?

SÄKER E-SIGNERING 

OLIKA NIVÅER AV E-SIGNERING

E-SIGNERA MED FULLSTÄNDIGT BEVISMATERIAL

HISTORIA BAKOM E-SIGNERING

Vad är en E-signering?

En e-signatur är ett sätt att signera ett dokument online. Den stora skillnaden från en vanlig handskriven signatur är att en e-signatur är flerdimensionell, vilket betyder att du antingen kan signera dokumentet med ett enkelt klick eller att du tecknar din signatur med hjälp av musen. Den juridiska grunden är din mailadress, ditt IP-nummer och klockslaget för e-signeringen som kopplas ihop med ett unikt ID för dokumentet. 

Hur juridiskt bindande är en E-signering

En e-signatur är lika juridiskt bindande som ett skriftlig avtal. E-signering är juridiskt bindande i större delen av världen, bland annat i 30 europeiska länder och i USA. En e-signatur väger lika tungt och har samma rättsverkan som ett traditionellt pappersdokument med en skriftlig signatur, fast med starkare bevismaterial. 

Läs mer om e-signering

E-signering med fullt bevismaterial

I jämförelse med en väl implementerad e-signatur så har inte en handskriven signatur någon fördel i en rättssak gällande validitet av ett signerat dokument. För att garantera identiteten av en handskriven signatur så krävs det att ett vittne är närvarande vid signeringstillfället.

En traditionell handskriven signatur fångar inte upp det faktiska tillfället för signeringen, något som har stor betydelse vid en eventuell tvist. När du använder GetAccepts e-signering så fångas de faktiska tillfället för e-signering upp och med hjälp av tidsstämpeln kan du säkerställa vem som har signerat dokumentet. Tidsstämpeln säkerställer även att dokumentet inte kan manipuleras efter loggningstillfället.
GetAccept uppfyller de krav som ställs i Sverige, Europa och USA.

 • Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer (Signaturlagen)
 • Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS)
 • EU-direktivet om ett gemenskaps regelverk för elektroniska signaturer (1999/93/EC)
 • US Electronic Signatures in Global and National Commerce (E-SIGN Act) 
 • US Uniform Electronic Transactions Act (UETA)

Olika nivåer av E-signering

EU-förordningen eIDAS definierar regler för e-signering och underskrifter och deras olika tillitsnivåer. Det finns 3 olika nivåer enligt eIDAS: SES (Simple Electronic Signature), AdEs (Advanced Electronic Signature), och QES (Qualified Electronic Signature).

Simple Electronic Signature (SES) Enligt svensk och europeisk lag (eIDAS) så definierar man simple electronic signature som en e-signatur som är logiskt knuten till uppgifter i elektronisk form, detta står till grund för undertecknaren som i sin tur skriver under det digital dokument.

GetAccept erbjuder Click-to-sign, vilket är en simple electronic signature som innebär att du signerar det digital dokument med ett enkelt klick. Du kan även komplettera e-signaturen med en handskriven signatur. På så sätt låter du varje enskild mottagaren skriva under dokumentet på en pekskärm eller med musen. På detta sättet så får du fram en e-signatur som liknar en traditionell handskriven signatur om så önskas. 

Advanced Electronic Signature (AdES)Advanced electronic signature är en avancerad form av elektronisk signatur som erbjuder en högre nivå av säkerhet vid e-signering. Enligt eIDAS-förordningen ska en avancerad elektronisk signatur vara unikt knuten till undertecknaren och undertecknaren ska kunna identifieras genom signaturen. 

Det finns flera sätt att identifiera och säkerställa motpartens identitet med hjälp av olika identifieringsmetoder. Med GetAccept kan du identifiera och säkerställa e-signaturen med BankID (Sverige, Norge, Danmark), SMS-verifikation och med hjälp av lösenord. 

Qualified Electronic Signature (QES) En qualified electronic signature är enligt eIDAS-förordningen en avancerad elektronisk signatur som skapas med hjälp av en kvalificerad anordning för underskrift, som är baserat på ett kvalificerat certifikat för elektroniska underskrifter. 

En qualified electronic signature är som en advanced electronic signature men måste följa EU-standarder baserat på så kallade kvalificerade certifikat, vilket innebär att de erbjuder ytterligare skyddskontroller än den avancerade elektroniska signaturen. Utöver Click- to-sign tillsammans med BankID så skapas denna signatur med hjälp av en tredje enhet som är utformad för att skapa en e-signatur. En domstol måste erkänna dessa certifikat som samma rättsliga värde som en handskriven signatur. 

Den här signaturen används för t.ex regeringen, bank och finans och för intern dokumenthantering inom militären. Qualified electronic signature är inget som vi på GetAccept använder.

E-signatur med fullt bevismaterial

Varje dokument som skickas med GetAccept har ett unikt dokument-ID som motsvarar det faktiska innehållet i dokumentet. En komplett och fullt automatiserad historik av aktiviteter sparas och kopplas till dokumentet. Alla information som har samlats förseglats så att det inte går att manipulera.

Aktiviteter som sparas och tidstämplas:

 • Utskick och användarinformation från avsändaren (mailadress, IP-nummer och klockslag).
 • Öppning av dokument och valda autentiseringsmetod.
 • Fullständigt genomläst dokument.
 • Nedladdning, utskrift och kommentarer. 
 • Vald signering samt signeringsmetod.

Några historiska milstolpar

 • 1976: Whitfield Diffie och Martin Hellman var först med att beskriva tanken på ett digitalt signaturs schema men det var då bara i teorin som att sådant system existerade.
 • 1977: Ronald Rivest, Adi Shamir och Len Adleman uppfann RSA algoritmen som skulle komma att användas för att skapa primitiva digitala signaturer.
 • 1988: Lotus Notes 1.0, som använde RSA-algoritmer, blev den första allmänt marknadsförda mjukvaran som kunde erbjuda digital signering.
 • 1999: Möjligheten att bädda in digitala signaturer i dokument läggs till filer i PDF-format.
 • 2008: PDF-format blir en öppen standard inom "International Organization for Standardization" (ISO) och benämn som ISO 32000. I standarden finns den digitala signaturen med som en del av formatet.
 • 2014: Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS).

2015: GetAccept grundas med visionen att bli världsledande inom e-signering och hjälpa företag att implementera det som en standard för alla signerade dokument.

Kom och häng med oss!

Lediga tjänster →

Vi har något för alla

Priser →

Läs om hur ESS Group dubblade 

Försäljningen →

GetInformed!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra nyheter, events och tips.